1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Türkiye de Buğday Üretimi

PDF Yazdır e-Posta

Prof. Dr. Birol Akgün - Selçuk Üniversitesi, İİBF - Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Türkiye öteden beri tahıl üretimi bakımından kendi kendine yeten ender ülkelerden biri olarak bilinmektedir. TÜİK verilerine göre, son on yıllık üretim miktarlarına baktığımızda Buğday üretimimiz 17 ila 21 milyon ton arasında değişmektedir.  TÜİK, 2009 yılı ikinci tahmininde ise tahıl ürünlerinin üretiminde bir önceki yıla göre %14,6 oranında artış öngörülmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, Türkiye’nin buğday üretimine ilişkin TÜİK verileri ile ABD Tarım Bakanlığının Türkiye tahminleri birbirini tutmamaktadır. Bu farklılık büyük ölçüde kullanılan istatistiki yöntemlerin farklılıklarından kaynaklanmaktadır.

 

TÜİK verilerine göre, bir önceki yıla göre buğday üretimi %15,8 oranında artarak 20,6 milyon ton, arpa üretimi %23,2 oranında artarak 7,3 milyon ton olurken, dane mısır üretimi %0,6 oranında azalarak yaklaşık 4,3 milyon ton, çeltik üretimi %0,4 oranında azalarak 750 bin ton olarak tahmin edilmiştir.

TÜRKİYE’DE TAHIL ÜRETİMİ (1997-2009)

Dönemi

Buğday Üretimi(Ton)*

Arpa Üretimi(Ton)**

Mısır Üretimi(Ton)***

2009

20 600 000

7 300 000

4 250 000

2008

17 782 000

5 923 000

4 274 000

2007

17 234 000

7 306 800

3 535 000

2006

20 010 000

9 551 000

3 811 000

2005

21 500 000

9 500 000

4 200 000

2004

21 000 000

9 000 000

3 000 000

2003

19 000 000

8 100 000

2 800 000

2002

19 500 000

8 300 000

2 100 000

2001

19 000 000

7 500 000

2 200 000

2000

21 000 000

8 000 000

2 300 000

1999

18 000 000

7 700 000

2 297 000

1998

21 000 000

9 000 000

2 300 000

1997

18 650 000

8 200 000

2 080 00

Kaynak: Sayı: 206, 02 Aralık 2009, TUİK.GOV.TR

Burada vurgulamamız gereken iki nokta var. Biricisi, Türkiye buğday üretimini rasyonel hale getirmelidir. Dünya fiyatlarıyla rekabet edecek üretim politikalarını benimsemelidir. İkincisi ise, üretilen buğdayın kalitesini artıracak teşvik sistemleri geliştirmelidir. Zira mevcut rekolte yeterli gibi görünmekle birlikte, Türkiye’de üretilen buğdayın düşük kalitede olması nedeniyle un sanayicileri yurt dışından buğday ithal etmek durumunda kalmaktadırlar. Bu da dünya buğday üretiminde sekizinci sırada yer alan Türkiye’yi aynı zamanda yılda 2 milyon tonu aşan miktarlarda kaliteli buğday ithalatı yapmak zorunda kalan bir ülke konumuna getirmektedir. Bu iki konuyu (buğday kalitesi ve ithalat) konusunu önümüzde günlerde işlemeye devam edeceğiz.